One Way Corp
- proclaiming Jesus Christ is the One Way to God
 
 
Finnish (suomi)

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 

Johannes 3: 16, 17 (1938 translation)
 

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. 
Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.

Johannes 3: 16, 17 (1992 translation)
 

 


 
 
If you would like to read a Christian website in the Finnish language (suomi), please try out the following site

http://www.cc.jyu.fi/~khhannul/Return to Home Page